Vissa intresseorganisationer vill få oss att tro att el-cigaretten är lika farlig som vanliga cigg men så är inte fallet. Även om man kan säga att det finns ingredienser i ångan som man andas in med el cigg som inte är så hälsosamma så kan man aldrig jämföra detta med vad som finns i vanlig tobaksrök. Det är inte bevisat att e-cigaretter ökar risken att få i sig ämnen som formaldehyd.

Men kan e cigg ändå vara farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Faran med el-cigaretterna uppstår först om man övergår från just e-cigg till vanliga cigaretter. Det ska dock sägas att detta bara är en teori.

e

Är verkligen e cigg farligt?

Man kan ställa sig frågan om det cancerframkallande ämnet formaldehyd kör cigaretterna farliga. Man kan inte säga att cigaretterna är farliga på det viset, det finns nämligen inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Innan du bildar dig en uppfattning bör du ta reda på mer fakta om cigaretterna, undersökningar är ett bra tips. Dessutom är det viktigt att skilja på nikotin och utan nikotin. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad. engångs e cigg

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. E-cigg är bättre för hälsan då du inte får i dig lika många gifter som med en vanlig cigarett.

Vilka är bäst el cigg eller vanliga tobakscigaretter

inte farligt. Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Det är glasklart.

E-cigg is the way to go. Det är också trevligt att el-ciggen är billigare i drift. Man sparar pengar och mår bättre.