Prova att använda produkten på mossan som växer på taket. Marknaden för rengöringsprodukter har verkligen blommat ur på senare tid. Produkter som Grönfri och Prickfri kommer från företaget Jape.

Medel som Grönfri och Prickfri ger dig ett övertag över mossan

Jape är det som har producerat Grönfri och Prickfri. Använd medlet på mikrobiell påväxt. Produkten löses enkelt i vatten.

Spara tid och pengar genom att blanda blandningen själv i en säker miljö. Bensaltensid säljs flytande som 50%-ig lösning. Spä ut koncentratet innan du använder det.
Ibland får man prova sig fram för att se vad som fungerar. När blandningen är utspädd kostar den mindre per liter.

Professionella företag använder oftast 25-procentiga blandningar. En sådan lösning kan man blanda själv med lika delar Bensaltensid (ett annat namn för Bensalkonklorid) och vatten till ungefär halva priset.

tvätta

Påväxt-Stopp kan också användas i samma syfte. Samma innehåll av verksam beståndsdel och lägre pris. Priserna ändras, när denna information skrivs är påväxtfri ca. 20% billigare.

Du spär ut lösningen så att den inte blir för stark. Den 25-procentiga Grönfri Proffs.

Bättre kan det inte bli

Innehållet i Prickfri och Grönfri är samma. Verkningsgraden är ändå lite olika. Vissa produkter är mer koncentrerade.

Det är viktigt att rengöra ofta

När du ser på Grön fri pris kan du inte bara tänka på hur mycket det kommer att kosta att köpa flaskan. tak rengöring Prickfri ska ju hjälpa dig med städningen. Det blir fint vare gång.

Det är viktigt att vara regelbunden när du städar. Du kanske till och med vill boka in i ditt eget schema när du ska behandla påväxt med det medel som du har valt. På så sätt kan du hålla rent på taket.

Använd produkter för påväxt på ett säkert och tryggt sätt

Grönfri och Prickfri ska använda effektivt.

Använd rätt skyddskläder när du arbetar med produkten. Ett munskydd behövs för sprutdimma irriterar halsen. Använd skyddsglasögon också.

Produkter som Prickfri ska användas säkert helt enkelt. Det blir säkrare så.

Skorna är också viktiga. Årstiden spelar ingen roll.